23 มิถุนายน 2562 ชาวอยุธยายื่นหนังสือร้องกรมศิลป์ทบทวนบูรณะเสาตะลุง-สัญญาวังช้าง

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/vhqDt6AE

ชาวบ้านอยุธยาเรียกร้องกรมศิลปากรทบทวนการบูรณะเสาตะลุงให้มีหัวเสาดอกบัว ส่วนเจ้าของวังช้างอยุธยาฯ ขอความเป็นธรรมการรื้อย้ายพื้นที่ให้บริการช้างท่องเที่ยว หลังสัญญาอนุญาตหมดอายุ กลุ่มชาวบ้านเรียกร้องให้กรมศิลปากรทบทวนการบูรณะเสาตะลุงเพนียดคลองช้าง ตำบลสวนพริก  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโบราณสถาน โดยชาวบ้านต้องการให้บูรณะเป็นแบบเสาหัวดอกบัวตูมมากกว่าเป็นแบบเสาหัวขาด พร้อมกันนี้ประธานมูลนิธิพระคชบาล และเจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีกรมศิลปากรมีหนังสือแจ้งหมดอายุสัญญาอนุญาตให้บริการช้างแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ โดยขอให้วังช้างอยุธยาฯ ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องซ่อมแซมพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายในกำหนด 30 วัน ทั้งนี้นำหนังสือร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็นนี้รายงานสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งหาทางแก้ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง ขณะเดียวกันในบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านช้าง ตำบลสวนพริก ใกล้กับเพนียดคล้องช้าง ชาวบ้านพร้อมควาญช้างได้นำช้าง 4 เชือก ช่วยกันยกเสาตะลุงขนาดใหญ่ ความยาวต้นละ 4 เมตร กลึงหัวเสาเป็นแบบดอกบัวตูมจำนวน 2 ต้น เรียกว่าเสาเอกและเสาโท ลงปักในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้นึกถึงเสาตะลุงชุดเดิม.-สำนักข่าวไทย